De Dame van Simpelveld

De Dame van Simpelveld

In Nederland worden bij graafwerkzaamheden regelmatig bijzondere vondsten gedaan. Niet alleen oude voorwerpen komen naar boven maar ook historische begraafplaatsen worden gevonden. Zo'n bijzondere vondst van een vrouwengraf werd gedaan in 1930 bij het Limburgse Simpelveld.

In een bijzondere zandstenen sarcofaag werden de crematieresten van de 'Dame van Simpelveld' gevonden. Deze dame moet een rijke Romeinse zijn geweest gezien de versieringen van haar sarcofaag: een eettafeltje, een schatkist, een kast en een afbeelding van een dame op haar ligbed (links op de foto). Ook werden sieraden en andere persoonlijke bezittingen van de vrouw met haar resten bijgezet.
Hierdoor krijgen we een bijzonder inkijkje in het leven van een vrouw in Romeins Nederland aan het eind van de tweede eeuw na Christus. De sarcofaag is te zien in Leiden in het Rijksmuseum van Oudheden.

Kijk ook eens naar deze sites...

: Dossier over de sarcofaag met veel foto's
: De sarcofaag is te zien in het RMO in Leiden
: Meer over Romeinse vrouwen

: Rijksmuseum van Oudheden
Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationaal centrum voor archeologie waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland. Daaronder valt ook de prehistorische bewoning van het verdronken Noordzeelandschap Doggerland.

: Thermenmuseum
Het Thermenmuseum is speciaal over de opgraving van een Romeins badhuis heen gebouwd. Net als nu was dit badhuis twintig eeuwen geleden een opvallend gebouw in het centrum van de handelsplaats Coriovallum, het Romeinse Heerlen. Het museum toont naast de opgraving ook de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd uit Heerlen en haar directe omgeving.

: Museum Het Pakhuis Ermelo
Het Pakhuis laat vooral de geschiedenis van de streek in de steentijd en de Romeinse tijd zien met veel verrassende vondsten.

: Romeinse catacomben Valkenburg
Een vreemd stukje geschiedenis: een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Rome werd rond 1910 onder leiding van de architect Cuypers gekopieerd in de mergelgroeven van Valkenburg. Romeinse catacomben met lange gangen, grafnissen en grafkamers, maar ook schilderingen en beeldhouwwerken werden met grote nauwkeurigheid nagemaakt.

: Archeologisch Museum Aardenburg
Dit museum toont een aantal belangwekkende vondsten, waaronder een compleet hurkgraf van een Germaanse krijger uit het jaar 275. Het museum is gevestigd in een 17e eeuwse patriciërswoning waarvan ook de heemtuin, met bijzondere planten en de restanten van een Gallo-Romeins tempeltje, te zien zijn.

: Archeologisch museum Baduhenna
Zoals de Galliërs vochten met de Romeinen, zo deden dat ook de Friezen. Rond het jaar 28 zou bij de plaats Baduhenna (waarschijnlijk Heiloo) een grote slag hebben plaatsgevonden tussen Friezen en Romeinen. De locale historische vereniging doet onderzoek naar de geschiedenis van deze streek en laat de resultaten zien in een eigen ruimte.

: Archeon
Alle 43 gebouwen in dit park zijn nauwgezette reconstructies van gebouwen die ooit in Nederland stonden. Ze stammen uit de prehistorie, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. In de gebouwen is te zien hoe ze destijds bewoond werden en acteurs vertellen en demonstreren de gebruiken uit die perioden. Levende geschiedenis dus...

: De limes, de grens van het Romeinse Rijk
Deze site bundelt informatie over de Romeinen in Nederland, waar een deel van de noordgrens van het Romeinse Rijk lag. Kijk ook eens bij de links voor veel meer informatie over Romeinen in Nederland.

: Romeins Halder
In de buurt van Sint-Michielsgestel heeft in de Romeinse tijd de nederzetting Halder gelegen. Er werd aardewerk gefabriceerd en ijzer gewonnen uit het plaatselijke moeraserts. Halder kan met recht het oudst bekende industrieterrein van Brabant worden genoemd. Zowel site als museum geven veel informatie over deze plaats en de archeologie.

: Museum Het Valkhof
Museum Het Valkhof toont onder een dak een belangrijke collectie Romeinse kunst- en gebruiksvoorwerpen, moderne kunst en oude kunst met veel oog voor de geschiedenis van Nijmegen.

: Streekmuseum Schippersbeurs
In dit museum kun je je een beeld vormen van de woonsituatie, de werkomstandigheden en de levenswijze van de Maaslandse bevolking in de periode van 1650 tot 1950. Daarnaast zijn er vondsten te zien uit een bandkeramisch grafveld uit de Jonge Steentijd en Romeinse vondsten die onder meer in Elsloo zijn opgegraven.

: De tempel van Nehalennia
Vlakbij het Zeeuwse Colijnsplaat lag ooit het Romeinse plaatsje Ganuenta. In 1970 werden hier door vissers de resten van een Romeinse tempel gevonden. Deze tempel, gewijd aan godin Nehalennia, is gereconstrueerd en te bekijken.

: Romeins marskamp
Bij Ermelo zijn op de heide sporen terug te vinden van een Romeins marskamp. Het is moeilijk in het landschap terug te vinden, maar deze website geeft een duidelijke uitleg hoe en waar het te vinden is.

gepubliceerd op 06-08-2012 | onderwerp: Romeinen in Nederland


 

Agenda

Kijk voor tentoonstellingen bij jou in de buurt ook eens in de agenda.

Tip:

Meer weten over een onderwerp?
Zoek dan eens in de database via de zoekpagina, of blader door het alfabet onder A tot Z.