Sporen van Vikingen

Sporen van Vikingen

Sven Gaffelbaard, Thorstein de Rode of Harald Schoonhaar: het lijken wel namen uit Asterix en Obelix. Maar het zijn echte namen van beroemde Vikingen. Dit volk uit het Noorden, daarom ook wel de Noormannen genoemd, trok in de Middeleeuwen langs de rivieren Europa in. Daarbij lieten ze op allerlei plaatsen hun sporen na. Zo werd in Engeland aan het begin van 2007 een spectaculaire Vikingschat gevonden. Kun je zo'n schat ook in Nederland aantreffen?

In Nederland zijn her en der sporen van Vikingen aangetroffen. Het meest bekend is wel het feit dat Dorestad, een plaats bij het huidige Wijk bij Duurstede, door Vikingen vanaf het jaar 834 meermalen werd geplunderd. Hiervoor is overigens nooit archeologisch bewijs gevonden. Er zijn alleen middeleeuwse kronieken waarin melding wordt gemaakt van plunderingen en invallen door de Noormannen.
Elders in Nederland zijn wel archeologische resten gevonden, waaronder de Vikingschat van Wieringen (foto). Deze werd in 1996 gevonden en is nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Op de website van Het Geheugen van Nederland zijn alle objecten die deel uitmaken van de schat beschreven (zie onder).
Vlakbij de vindplaats van de schat van Wieringen werd later nog een kleinere schat gevonden. Naar aanleiding van deze vondsten is in Den Oever een informatiecentrum over Vikingen geopend, daar is te zien wat de Vikingen in ons land kwamen doen en welke sporen ze nalieten.
Nog steeds worden er bij opgravingen nieuwe aanwijzingen gevonden. Zo werden in 1997 in Zutphen restanten gevonden van een nederzetting die in het jaar 882 door Vikingen is geplunderd. Meer daarover is te zien in het Stedelijk Museum in Zutphen. Verder hebben Het Zeeuws Museum, Museum Polderhuis Westkapelle en het Stadsmuseum Doetinchem vondsten van Vikingen in hun collectie.

Kijk ook eens naar deze sites...

: Lees hier meer over de Vikingschat van Wieringen
: Vikingen langs Rijn en Maas tussen 800 en 1000 (publicaties tot 2005)

: Museum Dorestad
De geschiedenis van Wijk bij Duurstede begint bij de vroeg-middeleeuwse handelsplaats Dorestad. Maar ook in de late middeleeuwen speelde de stad een rol, het was de woonplaats van verschillende Utrechtse bisschoppen. Het museum toont vooral aan de hand van bodemvondsten het verhaal van de stad.

: Pago Wirense: geschiedenis van Wieringen
Wieringen is een voormalig eiland, gelegen in de noordelijke punt van de provincie Noord-Holland. Op deze site wordt een poging gedaan zoveel mogelijk informatie over Wieringen te verzamelen en toegankelijk te maken voor iedere geïnteresseerde.

: Prehistorisch dorp
Dit openlucht museum bestaat uit een reconstructie van een prehistorisch dorpje 'Eversham' uit de ijzertijd (800-50 voor Christus) en een middeleeuws stadje 'Endehoven' (1250-1600 na Christus). Er zijn regelmatig themadagen, bijvoorbeeld rond Halloween, Vikingen of Romeinen.

: Vikingen in Nederland
Door een aantal succesvolle opgravingen bij Wieringen in de jaren negentig is er steeds meer bekend over de rol van de Vikingen in Nederland. In Den Oever is nu een informatiecentrum geopend waar onder andere aandacht wordt besteed aan twee Vikingsschatten en de handel van de Vikingen. Opo de website is ook een speciale kindersite over Vikingen te vinden.

gepubliceerd op 30-09-2010 | onderwerp: Vikingen


 

Agenda

Kijk voor tentoonstellingen bij jou in de buurt ook eens in de agenda.

Tip:

Meer weten over een onderwerp?
Zoek dan eens in de database via de zoekpagina, of blader door het alfabet onder A tot Z.