De geschiedenis van archeologie en bodemonderzoek

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van archeologie en bodemonderzoek.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 32
: Archeologie op de kaart
Op deze website beleef je de geschiedenis van Nederland door de ogen van een archeoloog. Bekijk wat archeologen in Nederland hebben gevonden, van de hunebedden in Drenthe tot aan een Romeinse villa in Limburg. de site geeft ook een overzicht van musea en bezienswaardigheden in Nederland die allemaal iets te maken hebben met archeologie. Heel veel tips voor een dagje uit dus!
Website
: Bronnen en kaarten van de RCE
Zijn er in mijn omgeving ook historische resten in het landschap te zien? Of archeologische? Hoe werd het landschap gevormd? Via deze website is op allerlei kaarten historische informatie over het landschap te vinden.
Website
: Archis
Hoewel Archis niet openbaar toegankelijk is, willen we het hier toch melden. Archis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het bestaat uit een databank waarin gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen. Voor onderzoeksdoelen kun je wel informatie opvragen.
Op de site van het KICH zijn gegevens uit Archis in beperkte vorm te bekijken, naast een schat aan andere informatie.
Website
: Archeologienet
Een site met veel informatie over archeologie en vooral over archeologische landschappen. Per landschap is ook vaak een wandel- of fietsroute uitgezet, die via deze site is te bestellen.
Website
: Archeos
Archeologie voor jongeren is te vinden op deze site. Verschillende onderwerpen komen per periode gerangschikt aan bod. Daarnaast wordt uitgelegd hoe een archeoloog te werk gaat.
Website
: Grafheuvels in Nederland
Grafheuvels zijn de meest talrijke archeologische monumenten van Nederland. Op veel plekken in ons land zijn deze prehistorische graven nog steeds duidelijk zichtbaar als lage heuvels. Deze website geeft meer uitleg over het onderzoek van deze heuvels. Het blog geeft een schat aan informatie over verschillende grafheuvels.
Website
: Dutch Artefacts - bodemvondsten en antiquiteiten
Op Dutch Artefacts vind je de grootste Nederlandstalige database en fotogallerij van nep en namaak antiquiteiten die de ronde doen op de (Nederlandse) markt. Er is een grote collectie eigen bodemvondsten te zien. Daarnaast is er een bibliotheek en bevat de site een unieke collectie van smeedmerken.
Website
: Allard Pierson Museum
Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. De antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk komen in het museum opnieuw tot leven. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een goed beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid.
Museum | Amsterdam
: Drents Museum
Het Drents Museum bezit een grote archeologische collectie, met veenlijken, de oudste boot ter wereld en veel andere vondsten. Daarnaast is er veel aandacht voor Drentse (cultuur)geschiedenis, bijvoorbeeld voor de wooncultuur.
Museum | Assen
: Fries Museum
In het Fries Museum is de rijkdom van het verleden van Friesland zichtbaar: de schoonheid van het 17de-eeuwse Friese zilver, de statige portretten uit de 16de en de 17de eeuw, de modieuze Friese kostuums, de 18de-eeuwse stijlkamers van het Eysingahuis en het mysterie van Mata Hari.
Museum | Leeuwarden
: OERmuseum
Dit museum neemt je mee op ontdekkingsreis door de oertijd. De reis begint bij de laatste ijstijd en de Neanderthalers. Daarna komen de rendierjagers in beeld. Daarna volgt de steentijd met zijn hunebedbouwers. Ook de bronstijd en de ijzertijd worden nader toegelicht. De archelologische vondsten, veelal in de buurt gevonden, geven een inkijkje in het leven in Drenthe in de oertijd.
Museum | Diever
: Museum de Koperen Knop
Het museum is gevestigd in een 17e eeuwse boerderij van het hallehuistype. Het bestaat uit een voormalige boerenhofstee met erf, tuin en enkele bijgebouwen.
Museum | Hardinxveld-Giessendam
: Museon
Van het enorme skelet van een potvis tot een unieke sarcofaag uit het oude Egypte. In de vaste presentatie is een deel van de voorwerpen uit de enorme collectie van het Museon bewonderen. De collectie is verdeeld in vijf vakgebieden: geologie, biologie & milieukunde, geschiedenis & archeologie, natuurkunde & techniek en volkenkunde.
Museum | Den Haag
: Rijksmuseum van Oudheden
Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationaal centrum voor archeologie waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland. Daaronder valt ook de prehistorische bewoning van het verdronken Noordzeelandschap Doggerland.
Museum | Leiden
: Museum Schokland
Museum Schokland ligt op de Middelbuurt, een van de drie laatste woonterpen van voormalig eiland Schokland. De binnen- en buitenexpositie geven een beeld van de geologie en archeologie van de Noordoostpolder, het ontstaan en vergaan van het eiland, het leven van de Schokkerbevolking en de drooglegging van de Noordoostpolder.
Museum | Ens
: IJstijdenmuseum
Het IJstijdenmuseum heeft bijzondere collecties stenen, fossielen en mineralen uit de IJstijd, maar probeert ook overblijfselen uit de ijstijden in het landschap te laten zien. Het museum is tevens een van de archeologische steunpunten in een kring van steunpunten in Friesland.
Museum | Buitenpost
: Muzeeaquarium Delfzijl
Vier musea in een: dat is het Muzeeaquarium Delfzijl. Het museum beschikt over een viertal unieke collecties: zoals de collectie archeologie met het meest noordelijk gevonden hunebed. Verder geologie, schelpen uit de hele wereld en de scheepvaartgeschiedenis van de zeehaven van Delfzijl, met modelboten en oude scheepsvoorwerpen.
Museum | Delfzijl
: Hunebedcentrum Borger
Meer dan 5000 jaar geleden richtte een boerenvolk imposante grafmonumenten op. Duizenden jaren lang, tot op de huidige dag hebben deze hunebedden de tand des tijds doorstaan. Bij een hunebed sta je oog in oog met de prehistorie. Maar hoe leefde dat boerenvolk, hoe beleefden ze vreugde en verdriet, hoe kregen ze die tonnenzware stenen op elkaar?
Museum | Borger
: Veluws Museum Nairac
Dit museum is genoemd naar voormalig burgemeester van Barneveld, Nairac. Hij legde een collectie aan van Veluwse archeologie en klederdracht. Ook voorwerpen uit een opgegraven compleet Middeleeuws dorp en informatie over de Barneveldse held Jan van Schaffelaar zijn te zien.
Museum | Barneveld
: Museum Het Pakhuis Ermelo
Het Pakhuis laat vooral de geschiedenis van de streek in de steentijd en de Romeinse tijd zien met veel verrassende vondsten.
Museum | Ermelo
: Museum voor grafcultuur Stein
Dit museum bezit veel voorwerpen uit de periode van de Bandkeramiekers die, evenals de vondsten uit andere tijdperken, in het museum worden tentoongesteld. De voorwerpen geven een goede indruk van de handvaardigheid van de bewoners uit de prehistorie van Stein. Vlakbij ligt ook de kasteelruïne van Stein. De website heeft ook een mooie pagina over archeologie.
Museum | Stein
: Archeologisch Museum Aardenburg
Dit museum toont een aantal belangwekkende vondsten, waaronder een compleet hurkgraf van een Germaanse krijger uit het jaar 275. Het museum is gevestigd in een 17e eeuwse patriciërswoning waarvan ook de heemtuin, met bijzondere planten en de restanten van een Gallo-Romeins tempeltje, te zien zijn.
Museum | Aardenburg
: Archeologisch Centrum C.W. Bruinvis
Het Archeologisch Centrum is het depot voor bodemvondsten van de gemeente Alkmaar. In het Archeologisch Centrum worden vondsten van actuele opgravingen geëxposeerd.
Museum | Alkmaar
: Archeologisch museum Haarlem
Een bezoek waard voor geïnteresseerden in archeologie en geschiedenis en dan vooral van de stad Haarlem. Ook zijn er vondsten uit andere streken te zien. De site van dit centrum laat een aantal topvondsten zien.
Museum | Haarlem
: Eicha Museum
In de streek De Kempen is veel archeologisch materiaal gevonden. De vondsten zijn te zien in dit museum en vertellen het verhaal van de Brons- en de IJzertijd in Brabant. In de omgeving van het museum zijn ook een aantal grafheuvels te bezichtigen.
Museum | Bergeijk
: Graafs Museum
In het uit 1688 stammende deel van het museum is permanent een tentoonstelling te zien over de ontwikkeling van de vesting Grave en het verhaal van de vele belegeringen, waardoor de stad het predikaat 'meest belegerde stad van Nederland' verkregen heeft. Er zijn vele bijzondere prenten te zien, opgegraven aardewerk, gereedschappen, wapens en andere gebruiksartikelen, foto's en nog veel meer. Startpunt van vele stadswandelingen is een grote maquette van de vestingstad.
Museum | Grave
: Het Romeinse schip uit de Leidse Rijn
In 1997 werden in de Utrechtse wijk Leidse Rijn een aantal spectaculaire archeologische vondsten gedaan. Een van de vondsten was een Romeins schip. Dit museum toont uiteraard het schip maar ook de bijbehorende vondsten.
Museum | Utrecht
: Romeins Halder
In de buurt van Sint-Michielsgestel heeft in de Romeinse tijd de nederzetting Halder gelegen. Er werd aardewerk gefabriceerd en ijzer gewonnen uit het plaatselijke moeraserts. Halder kan met recht het oudst bekende industrieterrein van Brabant worden genoemd. Zowel site als museum geven veel informatie over deze plaats en de archeologie.
Museum | Sint-Michielsgestel
: Archeologisch museum Baduhenna
Zoals de Galliërs vochten met de Romeinen, zo deden dat ook de Friezen. Rond het jaar 28 zou bij de plaats Baduhenna (waarschijnlijk Heiloo) een grote slag hebben plaatsgevonden tussen Friezen en Romeinen. De locale historische vereniging doet onderzoek naar de geschiedenis van deze streek en laat de resultaten zien in een eigen ruimte.
Museum | Heiloo
: Hunebedcentrum Borger
Meer dan 5000 jaar geleden richtte een boerenvolk imposante grafmonumenten op. Duizenden jaren lang, tot op de huidige dag hebben deze hunebedden de tand des tijds doorstaan. Bij een hunebed sta je oog in oog met de prehistorie. Maar hoe leefde dat boerenvolk, hoe beleefden ze vreugde en verdriet, hoe kregen ze die tonnenzware stenen op elkaar?
Museum | Borger
: Archeologische routes door Nederland
De fiets- en wandelroutes van Archeologienet zijn via deze site te bestellen. Ze voeren door verschillende archeologische landschappen in Nederland.
Fietsroute
: Archeologische routes
De wandelroutes (en fietsroutes) van Archeologienet zijn via deze site te bestellen. Ze voeren door verschillende archeologische landschappen in Nederland.
Wandelroute

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.