De geschiedenis van forten, vestingen en schansen

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van forten, vestingen en schansen.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 33
: Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een militaire verdedigingslinie die zich uitstrekt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie ligt als een beschermende krans rondom de steden Muiden, Utrecht, Vreeswijk, Gorinchem. Op deze site staan niet alleen alle onderdelen beschreven, er is ook te lezen hoe de linie werkt en hoe je die het beste kunt bekijken: met wandelroutes, fietsroutes en vaarroutes.
Website
: Forten info: militair erfgoed in Nederland en België
Wie iets zoekt over een fort of verdedigingswerk in Nederland (en België) kan terecht op deze uitgebreide site. Ook musea, boeken en nog veel meer gegevens zijn hier te vinden.
Website
: Oude Hollandse Waterlinie
De Oude Hollandse Waterlinie was een linie van verdedingswerken. In 1589 ontstond voor het eerst het idee om grote delen van Holland tegelijkertijd te verdedgen, in plaats van het tot dan gebruikelijke systeem om per vesting(-stad) de defensie ter hand te nemen. Door middel van het onder water zetten (inunderen) van grote stukken land, bemoeilijkte men de vijand deze linie te overschrijden.
Website
: Nederlandse Vestingsteden
De Vereniging Nederlandse Vestingsteden is een samenwerkingsverband van allerlei vestingsteden in Nederland. Een keer per jaar organiseert deze Vereniging de Vestingstedendagen. Op deze dagen is er veel aandacht voor de geschiedenis van deze bijzondere plaatsen. Kijk op de site voor meer informatie.
Website
: De Grebbelinie
Toen de Canadezen in 1945 voor de Pantherstellung tot staan werden gebracht, bestond de Grebbelinie 200 jaar. Deze verdedigingslinie door de Gelderse Vallei kent een lange militaire geschiedenis. De gebeurtenissen tijdens de Meidagen van 1940 zijn misschien wel de meest bekende.
Website
: De Slag om de Grebbeberg en de Betuwestelling
Deze website wil recht doen aan de prestaties van het Nederlandse veldleger op de Grebbeberg. Want hoewel daar de Slag in de Meidagen van 1940 werd verloren, wisten de verdedigers met heel beperkte middelen drie dagen stand te houden. Een site met veel informatie, links en bronnen.
Website | Rhenen
: Willemstad: vesting en forten
Op de site van Heemkundekring Willemstad zijn een aantal zeer informatieve pagina's te vinden over de vesting Willemstad. Ook de forten rondom de stad worden beschreven, bv fort Bovensluis, fort De Hel en fort Sabina.
Website | Willemstad
: Bronnen en kaarten over het Nederlandse landschap
Deze website is de toegang tot een enorme hoeveelheid materiaal over het nederlands landschap. Van verdedigingswerken tot een zadendatabank, van wederopbouwgebieden tot een archeologische landschappenkaart. Als je iets wilt weten over de geschiedenis van je woonplaats dan is dit een prima startpunt.
Website
: Historisch Museum Den Briel
Door het Historisch Museum in vestingstad Den Briel worden 6.000 objecten bewaard. Daarvan zijn er in het museum enkele honderden tentoongesteld met de nadruk op de 80-jarige Oorlog. Het museum beheert ook het visserijmsuem van Zwartewaal en de vuurtoren van Brielle.
Museum | Brielle
: Het Nederlands Vestingmuseum
Het Nederlands Vestingmuseum was eens een moderne militaire verdedigingspost om de weg naar Holland en Amsterdam tegen een mogelijke vijand te verdedigen. Het Vestingmuseum geeft antwoord op vragen als 'Waar komt die stervorm van het fort vandaan? Wat zijn de eilandjes in de gracht? Welke veldslagen zijn er om Naarden uitgevochten? Wat hebben we nog meer aan verdedigingswerken in Nederland?
Museum | Naarden
: Museum Sterrenwacht Sonnenborgh
Museum Sterrenwacht Sonnenborgh is gevestigd in een 16e eeuws bastion. Bovenop dit bastion zijn in de 19e eeuw sterrenkoepels gebouwd om de sterren te bekijken. Dat kan nog steeds, onder andere met een speciale zonnetelescoop.
Museum | Utrecht
: Kazemattenmuseum
Het Museum bestaat uit vijf grote kazematten, een Duits wachtlokaal, een Duitse bunker, een agregaatkazemat en een bezoekerscentrum. In deze kazematten wordt onder andere aandacht besteed aan het leven in de kazematten, de aanval in mei 1940, de luchtafweer, het verzet, het gevecht in de Wonsstelling en de vuurwapens van WO II.
Museum | Kornwerderzand
: Vestingmuseum Oudeschans
In het museum is een geschiedkundig overzicht te zien van de vestingwerken in Oost-Groningen en direct over de grens in Duitsland (Grensland-Schansenland) en een expositie van bodemschatten uit de 16e, 17e en 18e eeuw, voornamelijk gebruiksvoorwerpen als aardewerk, glas, munten, schoenen, enz.
Museum | Oudeschans
: Stedelijk Museum Coevorden
Coevorden lag ooit langs de enige weg van Groningen naar Munster. Hierdoor werd de stad interessant voor kooplieden en generaals, en zo ontstond aan het eind van de zestiende eeuw een welvarende vestingstad. Militair ingenieur Menno van Coehoorn ontwierp de vestingwerken, die in de zeventiende eeuw als de sterkste van Europa golden. De geschiedenis van vesting en stad zijn te zien in dit museum.
Museum | Coevorden
: Nederlands kustverdedigingsmuseum
Dit museum is gevestigd in een imposant pantserfort in Hoek van Holland. Het is gebouwd aan de Nieuwe Waterweg om de Rotterdamse haven tegen vijandelijke oorlogsschepen te verdedigen. Het meer dan honderd jaar oude bouwwerk geeft een goede indruk van een kustverdedigings fort en hoe soldaten in zo'n fort leefden.
Museum | Hoek van Holland
: Graafs Museum
In het uit 1688 stammende deel van het museum is permanent een tentoonstelling te zien over de ontwikkeling van de vesting Grave en het verhaal van de vele belegeringen, waardoor de stad het predikaat 'meest belegerde stad van Nederland' verkregen heeft. Er zijn vele bijzondere prenten te zien, opgegraven aardewerk, gereedschappen, wapens en andere gebruiksartikelen, foto's en nog veel meer. Startpunt van vele stadswandelingen is een grote maquette van de vestingstad.
Museum | Grave
: Streekmuseum Stevensweert
Het Streekmuseum van Stevensweert vertelt de geschiedenis van een eiland in de Maas, met daarop de dorpen Stevensweert en Ohé en Laak. De belangrijkste thema's zijn de baggervondsten, Jan van Steffeswert, het kasteel van Stevensweert, kasteel Walburg, de vesting Stevensweert en de munten van de graven Van den Bergh.
Museum | Stevensweert
: Museum Het Bolwerk
Het Bolwerk is een museum voor de Staats-Spaanse linies. Een linie van vestingstadjes en verdedigingswerken die bedoeld waren om de vaarroutes naar steden als Gent en Antwerpen te beschermen, vooral tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Museum | IJzendijke
: Museum Heemkundekring Willem van Strijen
Dit museum toont aan de hand van een oud dorpswinkeltje en een aantal ingerichte kamers hoe er vroeger in Zevenbergen werd geleefd en gewerkt. Daarnaast zijn er voorwerpen te zien die werden opgegraven op de plaats van Kasteel Zevenbergen en het Fort Noordam.
Museum | Zevenbergen
: Atlantikwall museum
De Atlantikwall was een solide verdedigingswerk van de Duitse bezetter gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. In een restant hiervan worden in meer dan 20 vitrines bodemvondsten en ander materiaal tentoongesteld, uiteraard voornamelijk uit die periode.
Museum | Hoek van Holland
: Gorcums Museum
Het Gorcums Museum laat in zijn historische collectie de geschiedenis van deze vestingstad zien. Ook is er Gorcums zilver en zijn er schilderijen van verschillende oude meesters te zien.
Museum | Gorcum
: Stadsmuseum Hellevoetsluis
In de vaste expositie wordt het leven, wonen en werken van de inwoners van Hellevoetsluis in beeld gebracht. Er is aandacht voor de landbouw, het onderwijs, de glorierijke maritieme geschiedenis en evenementen, zoals de Fokveedag, de Lampionnenoptocht en de Vestingdagen. Daarnaast beheert het Stadsmuseum een grote collectie foto's en documentatie over talloze onderwerpen zoals de vuurtoren of de vlasteelt in de Nieuwenhoornse polder.
Museum | Hellevoetsluis
: Gemeentemuseum Elburg
Een van de markantste gebouwen van de vestingstad Elburg is het vroegere Agnietenconvent. Eens was het een 15e eeuws vrouwenklooster. In deze laat-gotische panden is nu het Museum Elburg gevestigd. Het museum heeft een uitgebreide collectie voorwerpen over de geschiedenis van voormalig Zuiderzeestadje Elburg en haar omgeving.
Museum | Elburg
: Fort Rammekens
Halverwege de 16e eeuw werd Fort Rammekens gebouwd om de vaarweg naar Middelburg en Arnemuiden te beschermen. In 1787 werd Rammekens een hospitaal. Ook Napoleon zag de strategische ligging in van het fort en liet de nodige aanpassingen verrichten. Bij de opheffing van de vestingwerken van Vlissingen in 1867 verloor Fort Rammekens zijn functie.
Fort | Vlissingen
: Forteiland Pampus
1879: Tijdens de behandeling in de tweede kamer van de "Vestingsbegroting" wijst kamerlid jhr. mr. Rutgers van Rozenburg op de noodzaak om op het Muiderzand een permanent fort aan te leggen. De Minister van Oorlog gaat in 1884 akkoord met de aanleg van een fort in de Zuiderzee aan het Pampus. Hoe het daarna verder ging kunt u zien tijdens een bezoek aan dit eiland.
Fort | Muiden
: Fort Rhijnauwen
Fort Rhijnauwen is met 31 ha het grootste fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is gebouwd tussen 1868 en 1871. In samenwerking met het veldleger en Fort Vechten moest Fort Rhijnauwen de Houtense Vlakte en de er naast gelegen werken verdedigen. Het fort is nog vrijwel intact.
Fort | Utrecht
: Vesting Bourtange
Vlakbij de Duitse grens, in Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt de vesting Bourtange. Een uniek verdedigingswerk dat vanaf de jaren zestig is gereconstrueerd. Wallen werden opnieuw opgeworpen, grachten werden gegraven en soldatenbarakken werden gebouwd. Maak kennis met de vesting die nooit werd ingenomen en er weer uitziet zoals in het jaar 1742.
Fort | Bourtange
: Staats-Spaanse linies
De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende en zeventiende eeuwse militaire verdedigingswerken die zijn aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De linies liggen in het grensgebied van Zeeuwsch-Vlaanderen en België. Deze website laat het belang en de geschiedenis van de linies zien, die voor een deel nog steeds in het landschap terug te vinden zijn.
Fort
: Fort aan den Ham
Een fort dat deel uit maakt van de Stelling van Amsterdam. In het fort wordt uitgelegd hoe die Stelling in oorlogstijd diende te functioneren.
Fort | Uitgeest
: Fort Kijkduin
In het museum van dit fort is de geschiedenis van de forten van Den Helder te zien. Er wordt onder andere uitleg gegeven over de beginperiode van het fort Kijkduin, de landing van Engelse en Russische soldaten in Noord Holland in 1799, het bezoek van Napoleon en de kustverlichting op het duintop Kijkduin.
Fort | Den Helder
: Fiets- en wandelroutes langs de Oude Hollandse Waterlinie
Door het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie voeren verschillende wandel- en fietsroutes. Deze site geeft een mooi overzicht.
Fietsroute
: Wandelen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Langs dijken, sluizen en innundatiekanalen wandel je met deze routes van fort naar fort. Een goede manier om zien hoe omvangrijk de Nieuwe Hollandse Waterlinie eigenlijk is.
Wandelroute
: Waterlinieroute
De Waterlinieroute is een autoroute langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een reeks forten en verdedigingswerken van het IJsselmeer tot aan de Waal. De route is ook in delen te rijden.
Autoroute

advertentie

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.

: Gesponsorde links