De geschiedenis van katholiek geloof en kerken

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van katholiek geloof en kerken.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 11
: Katholiek Documentatie Centrum
Het KDC beheert documentatie over het katholiek leven in Nederland vanaf 1800 tot nu. Via de website is een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal te doorzoeken.
Website | Nijmegen
: Digitaal Katholiek Erfgoedhuis
Deze website is een online tentoonstelling over Nederlands Katholiek Erfgoed. Iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van het Nederlands katholicisme in de negentiende en twintigste eeuw kan hier met vragen terecht.
Website
: Kunera, laatmiddeleeuwse insignes en ampullen
Gelovigen gingen in de Middeleeuwen graag op bedevaart. Wanneer ze een bedevaartsoord hadden bereikt kochten ze daar vaak een aandenken: een insigne of een ampul. Deze souvenirs worden op veel plaatsen teruggevonden. Daardoor komen we veel te weten of waar men heen ging en langs welke route. Deze site toont een schat aan informatie over de pelgrims van de Middeleeuwen.
Website
: Ons' Lieve Heer op Solder
Ons' Lieve Heer op Solder is een van de oudste musea van Amsterdam. Achter de gevel van een grachtenhuis gaan een grotendeels 17de-eeuws woonhuis en een complete kerk schuil. Deze schuilkerk 'op zolder' ontstond in de tijd na de Reformatie, toen katholieke gelovigen geen openbare kerkdiensten mochten houden. Tegenwoordig zijn er tentoonstellingen te zien.
Museum | Amsterdam
: KathedraalMuseum van de Nieuwe Bavo
Dit museum van de Nieuwe Bavo te Haarlem bevat religieuze kunstschatten: schilderijen, beeldhouwwerken, vaandels en liturgisch zilverwerk. Bovendien biedt het museum met maquettes en ander materiaal toelichting op de bouw en de versiering van de Nieuwe Bavo. Deze kerk, een van de laatste grote kathedralen van Europa, werd in de jaren 1895-1930 ontworpen door Jos Cuypers in samenwerking met Jan Stuyt.
Museum | Haarlem
: Pastoor Janningmuseum
In het museum vinden we een collectie gebruiksvoorwerpen uit het 'het rijke roomse leven', zoals liturgische kleding, kerkelijk zilver, beelden en andere kunstschatten. Ook zijn er schilderijen van wijlen pastoor Janning te bezichtigen.
Museum | Schoonebeek
: Crypte Sint Martinuskerk Gennep
In de crypte van deze fraaie kerk is een religieus museum gevestigd, hoofdzakelijk met allerlei voorwerpen uit de vroegere Sint-Martinuskerk. Geleidelijk aan zijn er andere voorwerpen bij gekomen, geschonken of gekocht.
Museum | Gennep
: Museum voor religieuze kunst Jacob van Horne
Dit museum is tijdelijk gesloten. De collectie bestaat vooral uit religieuze kunst uit de periode 1350-1970, waaronder religieuze kunst uit de Middeleeuwen. Daarnaast bevat het museum een collectie erfgoed van de kloosterorde Minderbroeders-Fransiscanen. Het leven in de kloosters wordt zichtbaar gemaakt in de presentatie van dit museum in Weert.
Museum | Weert
: Schatkamer Basiliek van Sint Servaas
Allereerst is er in deze schatkamer een verzameling voorwerpen te bezichtigen van de persoon van Sint Servaas, zoals het grote vergulde borstbeeld uit 1580 met een schedelreliek van de heilige. Daarnaast is een beroemde collectie oosterse zijden stoffen, daterend vanaf de vierde tot en met de vijftiende eeuw te zien. Ten slotte zijn in de Schatkamer ivoren en zilveren reliekhouders te vinden.
Museum | Maastricht
: Titus Brandsma Museum
Het Museum is gewijd aan de in Oegeklooster geboren Titus Brandsma (1881 - 1942), pater Karmeliet, zijn vele activiteiten (journalist, uitgever, hoogleraar, weldoener, organisator, scholenoprichter, verzetsheld) en aan zijn betekenis in de moderne tijd. In het museum zijn te bezichtigen: Voorwerpen, brieven, ansichtkaarten, boeken, (eerste drukken) en artikelen, foto,s, schilderijen en documenten betreffende Titus Brandsma.
Museum | Bolsward
: Bedevaartplaatsen in Nederland
In deze databank is de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot nu in kaart gebracht. De databank bevat gegevens over 662 bedevaartplaatsen. Van elke heilige plaats vindt je volgens een vast stramien informatie: over topografie, archiefbronnen en literatuur, het cultusobject, vereringsgeschiedenis en beeldmateriaal.
databank

advertentie

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.

: Gesponsorde links