De geschiedenis van scheepvaart en scheepsbouw

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van scheepvaart en scheepsbouw.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 40
: Maritiem Digitaal
Via deze website kun je zoeken in Maritiem Digitaal, een gezamenlijke database van de maritieme musea in Nederland. Er kunnen gegevens worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Een goed startpunt voor de onderzoeker.
Website
: De VOCsite
Deze waardevolle site bevat gegevens over bijna 2000 schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Ook over de VOC en de bestuurders daarvan is veel informatie te vinden.
Website
: Federatie Varend Erfgoed Nederland
Deze federatie is begaan met de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart en zet zich in voor het behoud van varend erfgoed. De website heeft ook een overzicht met evenementen en een overzicht van havens voor varend erfgoed.
Website
: Sailing Letters
Scheepvaart diende in het verleden niet alleen voor het vervoer van vracht. Het internationale briefverkeer liep ook via schepen. Veel brieven uit Nederland zijn bewaard gebleven in Londen. Op de website van het Nationaal Archief is een database van deze brieven te doorzoeken.
Website
: Opvarenden van de VOC
Via deze website zijn gegevens te vinden van de opvarenden die ooit aan boord van een VOC-schip de wereldzeeën zijn overgestoken. Handige bron voor wie emigranten of zeelieden in zijn stamboom wil kunnen thuisbrengen.
Website
: Gekaapte brieven
Op deze website kun je duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.
Website
: Brouws Museum
Brouwershaven was een periode een belangrijke haven toen de Rotterdamse haven was dichtgeslibt (1838-1870). De museumcollectie van het Brouws Museum omvat tal van voorwerpen uit het leven op zee en in de haven.
Museum | Brouwershaven
: Fries Scheepvaart Museum
Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek.
Museum | Sneek
: Historisch Museum Den Briel
Door het Historisch Museum in vestingstad Den Briel worden 6.000 objecten bewaard. Daarvan zijn er in het museum enkele honderden tentoongesteld met de nadruk op de 80-jarige Oorlog. Het museum beheert ook het visserijmsuem van Zwartewaal en de vuurtoren van Brielle.
Museum | Brielle
: Maritiem Museum Rotterdam
Het Maritiem Museum Rotterdam is het oudste scheepvaartmuseum in Nederland. Het toon onder andere scheepsmodellen, prenten en cartografie, scheepsbouwkundige tekeningen en fotografie en allerlei maritieme voorwerpen.
Museum | Rotterdam
: Brusea: gezamenlijke musea Bruinisse
Deze twee musea 'in een' in Bruinisse geven informatie over mossels kweken en eten, de natte landbouw, wonen en werken in Zeeland en de visserij en vloot van Bruinisse.
Museum | Bruinisse
: Noordelijk Scheepvaart Museum
In twee vijftiende-eeuwse museumpanden komen verschillende thema's aan bod uit de Noord-Nederlandse scheepsbouw en scheepvaart, vanaf de Middeleeuwen tot aan de dag van vandaag. Deze zijn onder andere de Hanzevaart in de middeleeuwen, turf- en binnenvaart, schippersleven, kust- en waddenvaart, scheepsbouw, visserij en walvisvaart.
Museum | Groningen
: Oudheidkamer Hellevoetsluis
Deze Oudheidkamer toont voorwerpen en attributen uit het maritieme verleden en van het dagelijks leven uit vervlogen tijden in Hellevoetsluis.
Museum | Hellevoetsluis
: Nederlands Scheepvaartmuseum
Het Nederlands Scheepvaartmuseum is wegens verbouwing gesloten tot eind 2010. Het is wel mogelijk het VOC-schip Amsterdam te bekijken.
Museum | Amsterdam
: Zeeuws Maritiem Muzeeum Vlissingen
Het huidige muZEEum is de opvolger van het Stedelijk Museum Vlissingen. Dat werd opgericht in 1890 en is één van de oudste musea in Nederland. Hierdoor beschikte het muZEEum bij de start al over een indrukwekkende collectie die de maritieme geschiedenis van Zeeland laat zien. U kunt die geschiedenis zien, horen, ontdekken en ervaren, in vier thema's: Water, Werk, Glorie en Avontuur.
Museum | Vlissingen
: Woonbootmuseum
Aan boord van dit authentieke vrachtschip uit 1914 is te zien hoe het is omgebouwd tot knusse woonboot, voorzien van authentiek schippersverblijf met bedstee, een ruime woonkamer, keuken en badkamer. U zult versteld staan van de ruimte en het comfort aan boord.
Museum | Amsterdam
: Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum toont verleden, heden en toekomst van het Zuiderzee- en IJsselmeergebied. Het museum bestaat uit een museum voor tentoonstellingen en een openluchtmuseum dat is opgebouwd als dorp. In het museum geeft de Peperzolder weer hoe een VOC pakhuis functioneerde. Verder vindt u hier de grootste botencollectie van Nederland en kunt u 700 jaar Zuiderzeegeschiedenis bewonderen.
Museum | Enkhuizen
: Klederdracht en Visserijmuseum Spakenburg
In dit museum vindt u alles over klederdracht en cultuur van Bunschoten-Spakenburg. De collectie klederdracht laat originele dooppakken tot huwelijksdracht en rouwkleding zien. Daarnaast worden er zo'n 20 scheepsmodellen tentoongesteld van botters, zowel 'hoekers' en 'kulers' als schepen voor de staandewandvisserij.
Museum | Bunschoten
: Visserijmuseum Woudrichem
De verzameling van dit museum geeft een overzicht van de Nederlandse riviervisserij. Woudrichem was een belangrijke vissersplaats, vooral voor de zalmvisserij. Er worden diverse technieken getoond aan de hand van modellen en foto's en er zijn orginele visserscheepjes en tal van gebruiksvoorwerpen in het museum opgesteld.
Museum | Woudrichem
: Streekmuseum en Volkssterrenwacht Burgum
Streekmuseum en Volkssterrenwacht Burgum heeft een afdeling Geologie (zwerfsteenonderzoek, fossielen, aardgas- en waterwinning), Archeologie (met volledig overzicht van de prehistorie) en Streekgeschiedenis, Fotografie (atelier, doka, foto's, toestellen), Burgumer zilver, Hendrik Bulthuis (ontwerper BM, Bulthuisjol, toneelschrijver) en de Sterrenwacht (observeren van onder meer planeten).
Museum | Burgum
: Hidde Nijland Museum Hindeloopen
Hindeloopen is een van de elf Friese steden. In de 18e eeuw leefde het grootste deel van de bevolking van de handelsvaart. De rijkdom die deze handel opleverde werd getoond in rijke interieurs (Hindelooper schilderkunst) en kleding. De topstukken daarvan zijn te zien in dit museum, maar ook voorwerpen uit de visserij, de scheepvaart en de stadsgeschiedenis.
Museum | Hindeloopen
: Museum 't Behouden Huys
In de stijlkamers in twee 17de eeuwse commandeurshuizen is de geschiedenis van Terschelling en zijn bewoners te vinden. Vele scheepsmodellen, schilderijen en navigatiemiddelen laten zien hoe Terschelling betrokken was bij de zeevaart, de visserij en in het bijzonder de walvisvaart. Speciale aandacht is er voor Willem Barentsz, maar ook voor het jutten en het scheepswrak van de Lutine.
Museum | West-Terschelling
: Museum Tromp's Huys
Tromp's Huys is van de oudste panden op Vlieland (1575) waar leven en werk van een van de vroegere bewoonsters, de Noorse zeeschilderes Betzy Akersloot-Berg, te zien is naast werken van haar tijdgenoten. Verder is er aandacht voor zeevaartgeschiedenis en de dichter Slauerhoff.
Museum | Oost-Vlieland
: Oudheidkamer Vreeswijk
Vreeswijk was vroeger een schippersdorp en is nu deel van Nieuwegein. De Oudheidskamer Vreeswijk (gevestigd op Fort Vreeswijk, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) toont het wonen en werken van het oude dorp Vreeswijk vanaf ongeveer 1840.
Museum | Nieuwegein
: Museumwerf Vreeswijk
Historische binnenvaartschepen (ook wel de bruine vloot genoemd) worden nog steeds gerepareerd op deze museumwerf. Het dorp Vreeswijk is al eeuwenlang een centrum van de binnenvaart en het is dan ook niet zo vreemd dat ook het varend erfgoed hier weer terecht komt.
Museum | Nieuwegein
: Muzeeaquarium Delfzijl
Vier musea in een: dat is het Muzeeaquarium Delfzijl. Het museum beschikt over een viertal unieke collecties: zoals de collectie archeologie met het meest noordelijk gevonden hunebed. Verder geologie, schelpen uit de hele wereld en de scheepvaartgeschiedenis van de zeehaven van Delfzijl, met modelboten en oude scheepsvoorwerpen.
Museum | Delfzijl
: Zompenmuseum Enter
Op de Regge, de rivier die langs Enter stroomt, voeren de platbodemschepen, die Zompen genoemd werden. Ze vervoerden o.a. klompen, hout, stenen, textiel en turf. Enter was daardoor een echt schippersdorp. Meer over zompen en diverse oude gereedschappen is te zien in dit museum.
Museum | Enter
: Kamper Koggewerf
De groei van de Hanzesteden kwam voor een groot deel door de Kogge. Dit schip had een lengte van 15 tot 30 meter en kon over lange afstand betrekkelijk grote ladingen over zee vervoeren. Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en Oostzee. Op de Koggewerf in Kampen is er een gebouwd en veel te zien rond dit schip.
Museum | Kampen
: Maas Binnenvaartmuseum
Het Maas Binnenvaartmuseum laat de geschiedenis van de binnenvaart zien: het verdelen van vracht, het werk van de parlevinker (de varende kruidenier) en verschillende schaalmodellen van oude tjalken en schepen. Verder is er een maquette van de haven als schepenkerkhof zoals aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was ontstaan na een bombardement.
Museum | Maasbracht
: Museumhaven Zierikzee
De Museumhaven Zeeland is een museum op twee locaties. Op de buitenlocatie - aan de Oude Haven van Zierikzee - ligt de collectie historische schepen. Deze haven stamt uit de Middeleeuwen en is een getijhaven. Op steenworp afstand van de haven ligt de museumwerf waar restauratiewerkzaamheden te bewonderen zijn.
Museum | Zierikzee
: Maritiem Museum Zierikzee
Zierikzee was ooit de belangrijkste haven van Zeeland. Schippers uit de stad konden in heel Europa worden gezien. Sommigen zetten zelfs koers naar de Afrikaanse westkust of het Caribisch gebied. De collectie van het voormailig Maritiem Museum wordt nu getoond in het Stadhuismuseum van Zierikzee.
Museum | Zierikzee
: Museum van Egmond
De geschiedenis van de drie Egmonden, Egmond aan de Hoef, Egmond Binnen en Egmond aan Zee, begint in de vroege middeleeuwen rond het jaar 700. Wat er daarna gebeurde is te zien in het museum van Egmond. Het museum besteed ook aandacht aan de Pinck, een typisch Egmonds schip, waarvan een replica werd gebouwd.
Museum | Egmond
: Muzee Scheveningen
In Muzee Scheveningen is van alles te zien over het leven van, op en in de zee. Natuur en cultuur zijn samengebracht onder een dak. Er is bijvoorbeeld te zien hoe men leefde aan boord van een bomschuit maar ook wat er zoal leeft in de ijskoude duisternis van de diepzee.
Museum | Scheveningen
: Museum Kaap Skil
De tentoonstellingen bij Kaap Skil gaan over het leven met, bij en op de zee. Onderwatervondsten van duikers, de grootste maritieme maquette ter wereld, jutterij, scheepvaart, Texel in de VOC-tijd. Een ontdekkingstocht langs de maritieme geschiedenis van Texel.
Museum | Oudeschild
: Museumhaven Gouda
Museumhaven Gouda biedt een ligplaats aan bewoners van originele, monumentale (bedrijfs)vaartuigen die het beeld op het water begin 1900 bepaalden. De schepen zijn niet toegankelijk maar wel goed te bekijken. Een oud schipperswachtlokaal en een nog werkende werf geven meer inzicht in de scheepvaart van honderd jaar geleden.
Museum | Gouda
: Maritiem Portal
Deze website is een geweldig startpunt voor wie meer wil weten over maritieme geschiedenis. Informatie over en van zowel musea als archieven is hier te vinden, evenals een agenda en nieuws over nieuwe publicaties en onderzoeken.
Portal
: VOC Retourschip Batavia
Niet alleen de historische reconstructie van het VOC Retourschip Batavia is hier te zien maar ook de geschiedenis van de scheepsbouw.
Museumschip | Lelystad
: Loodsbotter Texelstroom
De stalen Noordzeebotter "Texelstroom" is gebouwd in 1906, op de Rijkswerf te Amsterdam. Na jaren van dienst als loodsboot is het toe aan een restauratie.
Museumschip | Oudeschild
: Museumboten van het reddingmuseum
Motorreddingboot Prins Hendrik, Motorreddingvliet Tjerk Hiddes, Motorstrandreddingboot Johan de Witt en motorreddingboot Javazee zijn stuk voor stuk reddingboten die hun diensten hebben bewezen. In het reddingmuseum zijn ze soms van binnen te bekijken.
Museumschip | Den Helder
: De Furie
De Furie is de laatste stoomaangedreven zeesleepboot van Nederland. Gebouwd in 1916 voer ze tot de jaren zeventig in Zweden. Daarna speelde de boot een rol in de televisieserie Hollands Glorie.
Museumschip | Maassluis

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.