De geschiedenis van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 11
: Wally van Hall, bankier van het verzet
Deze site vertelt het verhaal van Walraven (Wally) van Hall. Wally van Hall gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog leiding aan een ondergrondse bank: het Nationaal Steunfonds (NSF). Deze geheime bank financierde aanvankelijk uitkeringen aan gezinnen van zeelieden, maar in de loop van 1943 groeide het NSF uit tot bankier van het verzet. Samen met zijn broer Gijs en met de hulp van honderden medewerkers slaagde Walraven van Hall/NSF erin ruim 83 miljoen gulden te verzamelen en uit te keren.
Website
: Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Gelegen in een groot park, waar in september-oktober 1944 een historische veldslag woedde, is het museum een blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook een monument om stil te staan bij het geweld en de oorlog van vandaag de dag.
Museum | Overloon
: Verzetsmuseum Amsterdam
Uitgaande van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog wil het Verzetsmuseum bezoekers, en de jeugd in het bijzonder, laten stilstaan bij bijna vanzelfsprekende, hedendaagse verworvenheden als vrijheid en bij de bedreigingen daarvan.
Museum | Amsterdam
: Verzetsmuseum Friesland
Het Verzetsmuseum Friesland gaat niet over dé Tweede Wereldoorlog. Die oorlog is te groot en het museum te klein. Het hoofdthema van het museum is Kiezen, Toen en Nu. Iedereen staat elke dag voor keuzes. Je kunt een goede keuze maken, maar ook een foute. Niet kiezen is ook een keuze. Soms heb je niets te kiezen.
Museum | Leeuwarden
: Kazemattenmuseum
Het Museum bestaat uit vijf grote kazematten, een Duits wachtlokaal, een Duitse bunker, een agregaatkazemat en een bezoekerscentrum. In deze kazematten wordt onder andere aandacht besteed aan het leven in de kazematten, de aanval in mei 1940, de luchtafweer, het verzet, het gevecht in de Wonsstelling en de vuurwapens van WO II.
Museum | Kornwerderzand
: Corrie ten Boom-huis
Dit museum is gewijd aan leven en werk van de familie Ten Boom, in het bijzonder aan Corrie ten Boom, een evangeliste. Documentatie, foto's, en huisraad van deze familie laten zien hoe zij vele onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven redden.
Museum | Haarlem
: Nationaal onderduikmuseum
Het Nationaal Onderduikmuseum verhaalt van het (over)leven van een gemeenschap in gewone en ongewone tijden. Het museum geeft een beeld van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten zijn destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren.
Museum | Aalten
: CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum '40-'45
Dit kleine museum vertelt over de luchtoorlog en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is onder andere een radiokamer en een gereconstrueerde spitfire te zien in het museum.
Museum | Aalsmeer
: Museum De bewogen jaren
Het museum is een oorlogs- en verzetsmuseum, dat de periode van 1939 tot 1950 omvat. De ervaringen van zowel militairen als burgers uit die periode worden verteld. Geprobeerd wordt een 'route te schetsen' door de Tweede wereldoorlog in Europa en Azië en de politionele acties in ons voormalig Nederlands-Indië.
Museum | Hooge Mierde
: Rotterdam '40-'45-nu
De Experience in Museum Rotterdam '40 - '45 NU geeft een beeld van het Rotterdam van mei 1940. Aan de hand van persoonlijke verhalen, indringende beelden en overdonderend geluid word duidelijk gemaakt hoe het moet zijn als er een oorlog begint in je eigen omgeving.
Museum | Rotterdam
: Verzetsmuseum Zuid-Holland
Het thema van dit museum is verzet tegen schendingen van de mensenrechten. Zowel in vroeger tijden als nu. Er is dan ook niet alleen aandacht voor verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog maar ook voor de Verklaring van de Rechten van de mens uit 1948.
Museum | Gouda

advertentie

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.

: Gesponsorde links