Vrouwengeschiedenis per week

Week 29
14 juli 2003 - 20 juli 2003

Huisvrouwen

Logo Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

In Rotterdam is vanaf deze week de tentoonstelling Het geluk van de huisvrouw te zien. Aan de hand van oude advertenties en voorwerpen uit 'de praktijk' wordt een beeld van het huishouden vanaf 1880 geschetst. In veel van die advertenties is de aanbeveling 'Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen' met het bekende groene merkje te zien.
Dit merk dateert uit 1926 en werd ingevoerd bij de oprichting van een eigen Instituut van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVvH). Dit instituut was opgericht om producten te keuren en reclame te maken voor "praktisch en degelijk materiaal, wat, dankzij deze keuring en aanbeveling, gereeden aftrek" zou vinden. Het instituut heette Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijken Arbeid, kortweg IVHA.
De in 1912 door Anna Polak en Marie Heinen opgerichtte NVvH had onder andere tot doel op te komen voor de huisvrouw 'als consumente en als belanghebbende bij het woningvraagstuk'. Maar de NVvH deed meer dan alleen rottige steelpannen testen. De vereniging had ook tot doel de emancipatie van de vrouw na te streven. Door 'vorming, voorlichting en ontspanning' heeft de NVvH veel vrouwen een eigen stem en een zekere beroepstrots kunnen geven.


Meer lezen:
De tentoonstelling Het geluk van de Huisvrouw
De site van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Artikel over de NVvH
Geschiedenis van het Keurmerk van de NVvH

Terug naar jaaroverzicht

Meer blogs over vrouwengeschiedenis

: Gesponsorde links