Vrouwengeschiedenis per week

Week 47
17 november 2003 - 23 november 2003

Vrouwenmancipatie: nog nodig?

Vrouwenprotest

Vorige week kondigde staatssecretaris de Geus aan dat wat hem betreft zijn portefeuille emancipatiezaken mag worden opheven.
In die zelfde week klaagde het Clara Wichmann Instituut de Nederlandse Staat en de SGP aan wegens het discrimineren van vrouwen. De SGP ontzegt vrouwen het lidmaatschap van de partij. In 2001 heeft mw Grabijn-van der Putten deze kwestie al eens voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling. De Commissie oordeelde toen dat zij zich niet bevoegd achtte over deze kwestie te oordelen. De rechter zal zich nu opnieuw over deze kwestie buigen.

Het is tijd voor een discussie: is vrouwenemancipatie zo ver gemeengoed geworden dat speciale belangenbehartigers als de Emancipatieraad (al opgeheven in 1997) en een staatssecretaris niet meer nodig zijn?


Meer lezen:
De aanklacht van het Clara Wichmann Instituut toegelicht
Wie was Clara Wichmann?
Over het werk van Clara Wichmann: het feminisme verkwanseld?
Het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling in 2001 over de SGP
Over staatssecretaris De Geus: Mag Aart Jan het licht uitdoen?

Terug naar jaaroverzicht

Meer blogs over vrouwengeschiedenis

: Gesponsorde links