Vrouwengeschiedenis per week

Week 12
15 maart 2004 - 21 maart 2004

Kenau Simonsdochter HasselaerKenau Simonsdochter Hasselaer

Op 13 maart werd de Geuzenpenning 2004 toegekend aan Ingrid Betancourt, een Colombiaanse presidentskandidate. Zij vecht al jaren tegen corruptie, drugskartels en armoede en strijdt voor democratie en vrede in Colombia.
Een van de langst bekende Nederlandse verzetsvrouwen is Kenau Simonsdochter Hasselaer. Deze Haarlemse werd bekend door haar rol tijdens het verzet tegen de Spanjaarden in 1572-1573. Ze stond daarbij aan het hoofd van een groep van ongeveer driehonderd vrouwen die vanaf de Haarlemse stadsmuren hielpen in de strijd. Wat haar rol precies is geweest in die strijd is niet bekend. Wel zijn er veel verhalen en verzinsels over haar in omloop. Alle deze verhalen hebben Kenau tot een symbool gemaakt voor vrouwen die niet over zich laten lopen.
Behalve door haar rol tijdens het beleg van Haarlem werd Kenau ook bekend als zakenvrouw. Na het overlijden van haar man zette ze diens scheepsbouw-werf voort. Ze voerde verschillende rechtszaken als 'scheepsmaexter'. Uit de verslagen van die rechtszaken komt weer het beeld van een doortastende vrouw naar voren, wat doet vermoeden dat haar rol tijdens het beleg van Haarlem wel degelijk die van een onverzettelijke vrouw was.


Meer lezen:
Meer over de Geuzenpenning voor Ingrid Betancourt
Ons dossier over Kenau Simonsdochter Hasselaer
Meer over Kenau Simonsdochter Hasselaer in Haarlem
Meer over Kenau in Arnemuiden
Meer over de Tachtigjarige Oorlog


Terug naar jaaroverzicht

Meer blogs over vrouwengeschiedenis

: Gesponsorde links