Vrouwengeschiedenis per week

Week 12
21 maart 2005 - 27 maart 2005

Maria MagdalenaMaria Magdalena

Deze week is het Pasen. Met de herdenking van het sterven (en zijn wederopstanding) van Jezus is er ook aandacht voor de rol van Maria Magdalena die getuige was van de opstanding van Jezus.
Het verhaal zoals dat over haar in de Bijbel wordt verteld wijkt af van de bevindingen van een aantal historici. Deze nieuwe rol van Maria Magdalena wordt onder andere uitgelegd in het populaire boek De Da Vinci Code van Dan Brown. Hij baseert zich op een aantal historici die stellen dat Maria niet slechts een bijfiguur in het leven van Jezus is geweest, maar een van zijn discipelen. Sterker nog, ze was zelfs zijn vrouw en moeder van zijn kinderen.
Een belangrijke bron voor deze historici zijn de geschriften van Nag Hammadi. Deze koptische geschriften werden in 1945 in een kruik gevonden. Daarnaast is er het evangelie van Maria Magdalena, een handschrift op papyrus dat in 1896 op een bazar in Caïro werd gevonden. Het beeld van Maria dat uit deze geschriften blijkt is heel anders dan het beeld uit de Bijbel. In de Bijbel is Maria een berouwvol zondares, in de later gevonden geschriften een sterke vrouw die een belangrijke rol in het verspreiden van het Christendom heeft gespeeld.


Meer over Maria Magdalena
Uitgebreide site over Maria Magdalena met o.a. verwijzingen naar originele teksten
Verslag van een symposium over Maria Magdalena en de Da Vinci Code
Alles over de gevonden geschriften in Nag Hammadi (in het engels)

Terug naar jaaroverzicht

Meer blogs over vrouwengeschiedenis

: Gesponsorde links