Vrouwengeschiedenis per week

Week 21
23 mei 2005 - 29 mei 2005

BegijnenBegijnen

Op 23 mei 1971 overleed in Amsterdam de laatste Begijn. Hiermee kwam een eind aan een traditie van Begijnen die sinds de dertiende eeuw in Nederland bestond. Begijnen waren groepjes vrouwen die zeer relligieus waren en die bij een klooster op een hof woonden. Ze vormden een soort nevenkloosters.
Begijnhoven waren een typische stedelijk verschijnsel, ze ontstonden alleen in steden. De bewoonsters waren vaak weduwen of jonge vrouwen (maagden) die niet konden of wilden trouwen. Dit kwam bijvoorbeeld door gebrek aan beschikbare mannen (er was een vrouwenoverschot doordat veel mannen vroeg stierven bijvoorbeeld door oorlogen) of doordat vrouwen een te kleine bruidsschat hadden. Een andere optie die vrouwen hadden was toetreding tot het klooster, maar veel kloosters waren vol en lieten geen vrouwen meer toe.
Groepjes van zulke 'uitgesloten' vrouwen vormden samen religieuze gemeenschappen, die zich dus vestigden in Begijnhoven. Deze vielen vaak onder het gezag van het klooster waar ze bij woonden. Begijnen waren dus geen kloosterlingen. Ze legden bijvoorbeeld geen gelofte van armoede af, iets wat nonnen wel deden. Begijnen droegen wel een soort pij (zie foto) zodat iedereen ze kon herkennen.
In verschillende Nederlandse en Belgische steden zijn nog Begijnhoven te vinden en te bezoeken.


Over het ontstaan en de groei van Begijnhoven
Meer over Begijnhoven
Over het Begijnhof in Amsterdam
Over het Begijnhof van Hoogstraten in België

Terug naar jaaroverzicht

Meer blogs over vrouwengeschiedenis

: Gesponsorde links