Vrouwengeschiedenis per week

Week 9
26 februari - 4 maart 2007

Vrouwen en kruidenkennis


Vrouwen en kruidenkennis

Op 22 februari werden een in Parijs een aantal prijzen uitgereikt aan jonge onderzoekers. Een van hen is Gisella Cruz Garcia, studente in Wageningen. Zij deed onderzoek naar het verzamelen van wilde planten door vrouwen op het platteland van India.
Veel kennis van medicinale en eetbare planten wordt generaties lang doorgegeven door vrouwen. Met de opkomst van 'modernere' samenlevingen dreigt in veel landen deze kennis voorgoed te verdwijnen. Het verzamelen van planten wordt vaak geassocieerd met armoede en als onbeschaafd gezien, ook omdat het vooral door vrouwen en kinderen wordt gedaan.
Bovendien verdwijnen door de moderne landbouwtechnieken allerlei wilde planten uit akkers waardoor deze nuttige planten niet meer gebruikt kunnen worden. Zo komen sociale status, biodiversiteit en de rol van vrouwen samen in één onderzoek. Op de Universiteit van Wageningen wordt meer onderzoek gedaan naar deze processen: vrouwenstudies in de landbouw.
Het gebruik van wilde planten door vrouwen werd en wordt in de geschiedenis vaak geassocieerd met heksen of rare oude vrouwtjes (zoals Klazien uit Zalk). Aan de andere kant worden steeds meer nieuwe (en dus moderne) medicijnen gewonnen uit planten (Taxol bijvoorbeeld).
De vraag is dus of kennis van kruiden nuttig en bruikbaar is of dat het berust op mythe en kwakzalverij. Er zal nog een hoop onderzoek moeten worden verricht voordat er een duidelijk antwoord op deze vraag gegeven kan worden.

Over de prijs van Cruz Garcia
Over vrouwen en eetbare tuinen (met links)
Op de werkstukkenzolder is veel te vinden over heksen en kruiden
Artikel (helaas al vrij oud) over de verdwijnende rol van vrouwen en kruiden in de Middeleeuwse geneeskunst
Over Klazien uit Zalk
Over het medicijn Taxol
Over medicinale planten

Naar jaaroverzicht    Naar de index

Meer blogs over vrouwengeschiedenis

: Gesponsorde links