Vrouwengeschiedenis per week

Week 42
13 oktober - 19 oktober 2008

Fatma Aliye

Fatma Aliye

In januari worden in Turkije nieuwe bankbiljetten ingevoerd. Bij het bekend worden van de nieuwe biljetten brak er deze week een heftige discussie los over het biljet van 50 lira. Op dat biljet wordt voor het eerst een vrouw afgebeeld: Fatma Aliye.
Fatma was de eerste vrouwelijke romanschrijfster wiens werk in Turkije werd gepubliceerd. Daarnaast was ze feministe. De kritiek op het biljet draait echter om het geloof van Fatma, ze was moslima. Reden voor critici om te betogen dat de scheiding tussen kerk en staat wordt aangetast door het afbeelden van een moslima.
En dat terwijl Fatma tijdens haar leven juist kritiek uitte op de Islam. Met name verschijnselen als polygamie en de strenge kledingcodes die in haar tijd voor vrouwen golden werden door haar aangevochten. Zij betoogde dat deze gewoonten niet uit de Islam voortkwamen, maar geworteld waren in tradities die uit de Arabische cultuur waren overgenomen.

Fatma Aliye (1862-1936) was dochter van een historicus en schreef en zelf ook over geschiedenis. Zo was ze auteur van het eerste boek over vrouwen in de Ottomaanse (Islamitische) geschiedenis. Dit boek, dat in 1892 verscheen, was getiteld Namdaran-i Zenan-i Islamyan (Beroemde Moslim Vrouwen, 1892).

Meer over het nieuwe biljet op banknotenews.com
Korte geschiedenis van het Turks feminisme
Meer over Fatma in het webdossier A Century of Feminism in Turkey
Er is een roman verschenen over het leven van Fatma Aliye

Naar jaaroverzicht    Naar de index

Meer blogs over vrouwengeschiedenis

: Gesponsorde links