Vrouwengeschiedenis per week

Week 5
29 januari - 4 februari 2007

Kloosterleven: vrouwen en religie


religie

Op 8 februari wordt in het Utrechtse Catharijneconvent de tentoonstelling In Godsnaam! 1000 jaar kloosters geopend. Het museum laat zien hoe het kloosterleven door de eeuwen heen een stempel op het leven van velen heeft gedrukt. Ook de vorm van steden en dorpen is vaak mede bepaald door de aanwezigheid van kloosters.
Met het verdwijnen van deze vorm van religieus leven rijst ook de vraag wat er moet gebeuren met de leegstaande gebouwen, het religieus erfgoed.

Deze tentoonstelling sluit goed aan bij het onderwerp van het congres dat de VVG en Historica op 20 april organiseren in Amsterdam onder de titel Baas in eigen Kerk. De relatie tussen vrouw en religie in verschillende periodes komt op dit congres aan de orde.
Daarbij kan gedacht worden aan de rol van vrouwen in de gelovige gemeenschap, maar ook aan hun invloed in de overdracht van cultuur en religie. Ook zal worden ingegaan op de wijze waarop vrouwen religie en emancipatoire idealen combineerden en combineren.
Met de komst van religieuze immigranten in Nederland is deze vraag weer actueel geworden. Denk alleen maar eens aan de rol van Ayaan Hirsi Ali in het nieuws van de afgelopen jaren, of de invloed van de Christenunie op de regeringsformatie van de afgelopen maand.
(foto: GPD)

Meer over In Godsnaam!
Meer over religieus erfgoed (met de spannende rubriek Diefstal)
Religieus erfgoed in België
Meer over het congres Baas in eigen kerk
Vrouw en geloof is ook regelmatig onderwerp op vrouwengeschiedenis.nl. Kijk eens naar:
Beatris, non in Utrecht
Begijnen
Suster Bertken
Vrouwen en Islam
Het evangelie van Maria Magdalena
Maria-verering
Pausin Johanna
Vrouwelijke priesters

Naar jaaroverzicht    Naar de index

Meer blogs over vrouwengeschiedenis

: Gesponsorde links